• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Mahindra 8000

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : Mahindra Tractor
  • Model : Mahindra 8000
  • HP : 80 HP
ပံုစံမ်ားၿမင္းေကာင္ေရ 80
အမ်ိဴးအစားေရအေအးခံစနစ္ ၊တိုက္ရိုက္စနစ္၊ တာပိုစနစ္၊ဒီဇယ္အင္ဂ်င္
ဆလင္ဒါ အေရအတြက္4
ထုထည္ 3192 စီစီ
ၿမင္းေကာင္ေရ နွင့္ လည္ပတ္နွူန္း80 Hp နွင့္ 2300 rpm
လွ်ပ္စစ္ ပိုင္း
ဘတၱရီ ဆံံ႔နိုင္သည့္အား12 V, 88 AMP
ဘတၱရီ ထုတ္နိဳင္အား12 V, 45 A
ကလပ္ပိုင္း
အမ်ိဴးအစားနွစ္ထပ္ကလပ္
ဂီယာစနစ္
ဂီယာအေရအတြက္ေရွ႔ - 12 ခ်က္ / ေနာက္ - 12 ခ်က္
စီယာတိုင္
အမ်ိဴးအစားပါ၀ါ စီယာတိုင္
ဘရိတ္စနစ္
အမ်ိဴးအစားဆီဘရိတ္
ဟိုက္ေၿဒာလစ္စနစ္
အမ်ိဴးအစား
အၿမင့္ဆံုးမတင္နိုင္ သည့္ စြမ္းအား1800 KG
PTO စနစ္
အမ်ိဴးအစားတစ္ခ်က္
PTO လည္ပတ္နွုန္းနွင့္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္နွုန္း540 နွင့္ 2187 rpm
စက္အေလးခ်ိန္
(KG)ကီလိုဂရမ္3135 kg
ထြန္စက္အလ်ား /အနံ
အလ်ား12.5 ေပ
အနံ7.1 ေပ
တာယာဆိုဒ္
ေရွ႕တာယာ11.4*24
ေနာက္တာယာ16.9*30
×