• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Mahindra 7030

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : Mahindra Tractor
  • Model : Mahindra 7030
  • HP : 70 HP
ပံုစံမ်ားၿမင္းေကာင္ေရ 70
အမ်ိဴးအစားေရအေအးခံစနစ္၊တိုက္ရိုက္စနစ္ ၊ဒီဇယ္အင္ဂ်င္
ဆလင္ဒါ အေရအတြက္4
ထုထည္ 3532 စီစီ
ၿမင္းေကာင္ေရ နွင့္ လည္ပတ္နွူန္း70 HP နွင့္ 2200 rpm
လွ်ပ္စစ္ ပိုင္း
ဘတၱရီ ဆံံ႔နိုင္သည့္အား12 V, 88 AMP
ဘတၱရီ ထုတ္နိဳင္အား12 V, 36 AMPS
ကလပ္ပိုင္း
အမ်ိဴးအစားနွစ္ထပ္ကလပ္
ဂီယာစနစ္
ဂီယာအေရအတြက္ေရွ႔ - 8 ခ်က္ / ေနာက္ - 8ခ်က္
စီယာတိုင္
အမ်ိဴးအစားပါ၀ါ စီယာတိုင္
ဘရိတ္စနစ္
အမ်ိဴးအစားဆီဘရိတ္
ဟိုက္ေၿဒာလစ္စနစ္
အမ်ိဴးအစား
အၿမင့္ဆံုးမတင္နိုင္ သည့္ စြမ္းအား1800 KG
PTO စနစ္
အမ်ိဴးအစားတစ္ခ်က္
PTO လည္ပတ္နွုန္းနွင့္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္နွုန္း540 နွင့္ 2058 rpm
စက္အေလးခ်ိန္
(KG)ကီလိုဂရမ္2980 Kg
ထြန္စက္အလ်ား /အနံ
အလ်ား12 ေပ
အနံ6.7 ေပ
တာယာဆိုဒ္
ေရွ႕တာယာ11.2*24
ေနာက္တာယာ16.9*30
×