• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Mahindra 6060

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : Mahindra Tractor
  • Model : Mahindra 6060
  • HP : 60 HP
ပံုစံမ်ားၿမင္းေကာင္ေရ 60
အမ်ိဴးအစားေရအေအးခံစနစ္၊တိုက္ရိုက္စနစ္ ၊ဒီဇယ္အင္ဂ်င္
ဆလင္ဒါ အေရအတြက္4
ထုထည္ 3533 စီစီ
ၿမင္းေကာင္ေရ နွင့္ လည္ပတ္နွူန္း60 HP နွင့္ 2100 rpm
လွ်ပ္စစ္ ပိုင္း
ဘတၱရီ ဆံံ႔နိုင္သည့္အား12 V, 80 AH
ဘတၱရီ ထုတ္နိဳင္အား12 V, 45 A
ကလပ္ပိုင္း
အမ်ိဴးအစားနွစ္ထပ္ကလပ္
ဂီယာစနစ္
ဂီယာအေရအတြက္ေရွ႔ - 15 ခ်က္ / ေနာက္ - 15 ခ်က္
စီယာတိုင္
အမ်ိဴးအစားပါ၀ါ စီယာတိုင္
ဘရိတ္စနစ္
အမ်ိဴးအစားဆီဘရိတ္
ဟိုက္ေၿဒာလစ္စနစ္
အမ်ိဴးအစား
အၿမင့္ဆံုးမတင္နိုင္ သည့္ စြမ္းအား2200 KG
PTO စနစ္
အမ်ိဴးအစားတစ္ခ်က္
PTO လည္ပတ္နွုန္းနွင့္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္နွုန္း568 နွင့္ 2100 rpm
စက္အေလးခ်ိန္
(KG)ကီလိုဂရမ္2745 Kg
ထြန္စက္အလ်ား /အနံ
အလ်ား12 ေပ
အနံ6.5 ေပ
တာယာဆိုဒ္
ေရွ႕တာယာ9.5*24
ေနာက္တာယာ16.8*28
×