• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Mahindra 5045

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : Mahindra Tractor
  • Model : Mahindra 5045
  • HP : 45 HP
ပံုစံမ်ားၿမင္းေကာင္ေရ 45
အမ်ိဴးအစားေရအေအးခံစနစ္၊တိုက္ရိုက္စနစ္ ၊ဒီဇယ္အင္ဂ်င္
ဆလင္ဒါ အေရအတြက္4
ထုထည္ 2979 စီစီ
ၿမင္းေကာင္ေရ နွင့္ လည္ပတ္နွူန္း45 HP နွင့္ 2000 rpm
လွ်ပ္စစ္ ပိုင္း
ဘတၱရီ ဆံံ႔နိုင္သည့္အား12 V, 80 AH
ဘတၱရီ ထုတ္နိဳင္အား12 V, 45 A
ကလပ္ပိုင္း
အမ်ိဴးအစားအေၿခာက္နွစ္ဆင့္
ဂီယာစနစ္
ဂီယာအေရအတြက္ေရွ႔ - 12 ခ်က္ / ေနာက္ - 3 ခ်က္
စီယာတိုင္
အမ်ိဴးအစားပါ၀ါ စီယာတိုင္
ဘရိတ္စနစ္
အမ်ိဴးအစားဆီဘရိတ္
ဟိုက္ေၿဒာလစ္စနစ္
အမ်ိဴးအစား
အၿမင့္ဆံုးမတင္နိုင္ သည့္ စြမ္းအား540 KG
PTO စနစ္
အမ်ိဴးအစားတစ္ခ်က္
PTO လည္ပတ္နွုန္းနွင့္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္နွုန္း540/540E & 540 Reverse Optional
စက္အေလးခ်ိန္
(KG)ကီလိုဂရမ္2050 Kg
ထြန္စက္အလ်ား /အနံ
အလ်ား11.9 ေပ
အနံ5.5 ေပ
တာယာဆိုဒ္
ေရွ႕တာယာ8.00*18
ေနာက္တာယာ13.6*28
×