• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Mahindra 2025

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : Mahindra Tractor
  • Model : Mahindra 2025
  • HP : 24 HP
ပံုစံမ်ားၿမင္းေကာင္ေရ 25
အမ်ိဴးအစားေရအေအးခံစနစ္၊တိုက္ရိုက္စနစ္ ၊ဒီဇယ္အင္ဂ်င္
ဆလင္ဒါ အေရအတြက္2
ထုထည္ 1365 စီစီ
ၿမင္းေကာင္ေရ နွင့္ လည္ပတ္နွူန္း24 HP နွင့္ 2300 rpm
လွ်ပ္စစ္ ပိုင္း
ဘတၱရီ ဆံံ႔နိုင္သည့္အား12v , 65AH
ဘတၱရီ ထုတ္နိဳင္အား12V , 35 A
ကလပ္ပိုင္း
အမ်ိဴးအစားအေၿခာက္နွစ္ဆင့္
ဂီယာစနစ္
ဂီယာအေရအတြက္ေရွ႕ - 8 ခ်က္/ ေနာက္ - 4 ခ်က္
စီယာတိုင္
အမ်ိဴးအစားပါ၀ါ စီယာတိုင္
ဘရိတ္စနစ္
အမ်ိဴးအစားဆီဘရိတ္
ဟိုက္ေၿဒာလစ္စနစ္
အမ်ိဴးအစားဟိုက္ေၿဒာလစ္ ADDC
အၿမင့္ဆံုးမတင္နိုင္ သည့္ စြမ္းအား450 KG
PTO စနစ္
အမ်ိဴးအစားနွစ္ခ်က္
PTO လည္ပတ္နွုန္းနွင့္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္နွုန္းအေနွး 540 / 2044 ၊ အၿမန္ 760/2300
စက္အေလးခ်ိန္
(KG)ကီလိုဂရမ္1050 kg
ထြန္စက္အလ်ား /အနံ
အလ်ား9 ေပ
အနံ3.7 ေပ
တာယာဆိုဒ္
ေရွ႕တာယာ6 * 14
ေနာက္တာယာ8.3 * 24
×