• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

GB 4 GL 150ရိတ္စက္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
  • Model : GB-4 , GL-150
×