• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

DF 3090(3.5လက္မ သံုးလံုးထိုး)

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
  • Model : DF-3090
×