• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Sep, 26, 2018

ဒိုင္ဝွါဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၅ ေကာင္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဒိုင္ဝွါ
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DW-ZS1115
  • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂၅ ေကာင္

ဒိုင္ဝွါဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၂ ေကာင္(ေရလည္)

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဒိုင္ဝွါ
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DW-ZS1110NL
  • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂၂ ေကာင္

×