• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

Mar, 22, 2019

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္

ေရႊထြန္းကုမၸဏီမွမိတ္ေဆြမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းမွာ မိမိလိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူနိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ကာ ေရႊထြန္းကုမၸဏီ၏ အေရာင္းဆိုင္ခဲြ ေရႊထြန္းေတာင္ငူ  ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရွဴရန္

သံုးဆယ္ၿမိဳ႕နယ္

ေရႊထြန္းကုမၸဏီမွမိတ္ေဆြမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းမွာ မိမိလိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူနိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ကာ ေရႊထြန္းကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး ဦးထြန္းလင္းေအာင္(သံုးဆယ္ၿမိဳ႕)  ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရွဴရန္

Jan, 18, 2019

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ နယ္

ေရႊထြန္းကုမၸဏီမွမိတ္ေဆြမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းမွာ မိမိလိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူနိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ကာ ေရႊထြန္းကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး ဦး၀င္းေဌး(လက္ပံတန္းၿမိဳ႕)  ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရွဴရန္

Dec, 26, 2018

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

တိုက္​ႀကီးၿမိဳ႕နယ္​ရိွ ​ေရႊထြန္​းကုမၸဏီမွ ​ေဒါင္​ဖန္​း​ေလးဘီးထြန္​စက္​ႀကီးမ်ားကိုဝယ္​ယူအား​ေပးထားပါ​ေသာ ​ေက်းဇူး႐ွင္​​ေတာင္​သူဦးႀကီးမ်ားအား စက္​ပစၥည္​း မ်ား ​ေရ႐ွည္​...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရွဴရန္

×