• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

လယ္ယာသံုး ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Types of Tractor Myanmar

In tractor myanmar, our tractors are widely used as implementing in the farms' problem and making the quick process, providing the customized design.

လယ္ထြန္ကိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Oct, 01, 2018

ဂြန္ေဒါင္း(18ကိုင္း)စီဖန္းသံုးခ်ပ္ထယ္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ယိုးဒယားကုိင္း(ေရႊဆင္) 2 ခ်ပ္ထယ္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ေရႊကၽြဲ 3 ခ်ပ္ထယ္(လိေမၼာ္)

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ေရႊကၽြဲ 18 ကိုင္း 4 ခ်ပ္လင္ဗန္းထယ္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

GN-18 ကိုင္း 18 ထြန္ခံု

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ဟိန္ဖန္း 18 (ကိုင္း 24ထြန္ခံု)

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ဟိန္ဖန္း 18 ကိုင္း (လိေမၼာ္) 18 ထြန္ခံု

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ထြန္ခံု

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ေရႊကၽြဲ 28

ထြန္စက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

×