• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီေရတင္ပန္႔(၂လက္မ)

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
  • Model : YB WP 20 XL
×