• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ပဲ့ေထာင္ခ်ိန္းထိုင္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ပဲ့ေထာင္
    ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
  • Model : G-300 , A-100S
×