• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ဒိုင္ဝွါဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၅ ေကာင္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဒိုင္ဝွါ
  • Model : DW-ZS1115
  • HP : ၂၅ ေကာင္
×