• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ထယ္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ထယ္
    ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
  • Model : DH 205F
Model DH 205F
ထယ္ဗန္းအေရအတြက္ 5
ထယ္ဗန္းအရြယ္အစား(လက္မ) 20
ထယ္ဗန္းအကြာအေ၀း(လက္မ) 10.25″
ထယ္လင္ဗန္းအထူ 4mm
ထြန္ယက္နိုင္မွဳအကြာအေ၀း 45″
ေျမစူးအား 6″
အေလးခ်ိန္(kg) 310
အလ်ား×အနံ×အျမင့္ 68″×38″×39″
အၾကံျပဳလိုေသာ ထြန္စက္ 30Hp/40Hp
×