• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ထယ္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ထယ္
    ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
  • Model : DH-2420
Model DH 2420
ထယ္ဗန္းအေရအတြက္ ၀ိုင္း(10)စၾကၤာ(10)
ထယ္ဗန္းအရြယ္အစား(လက္မ) 24
ထယ္ဗန္းအကြာအေ၀း(လက္မ) 9″
ထယ္လင္ဗန္းအထူ 5mm
ထြန္ယက္နိုင္မွဳအကြာအေ၀း 80″
ေျမစူးအား 6″
အေလးခ်ိန္(kg) 863
အလ်ား×အနံ×အျမင့္ 107″×80″×52″
အၾကံျပဳလိုေသာ ထြန္စက္ 95Hp
×