• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ထယ္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ထယ္
    ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
  • Model : DH-226
Model DH 226
ထယ္ဗန္းအေရအတြက္ 6
ထယ္ဗန္းအရြယ္အစား(လက္မ) 22
ထယ္ဗန္းအကြာအေ၀း(လက္မ) 10.25″
ထယ္လင္ဗန္းအထူ 4mm
ထြန္ယက္နိုင္မွဳအကြာအေ၀း 55″
ေျမစူးအား 6″
အေလးခ်ိန္(kg) 350
အလ်ား×အနံ×အျမင့္ 78″×38″×40″
အၾကံျပဳလိုေသာ ထြန္စက္ 40Hp/55Hp
×