• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ထယ္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ထယ္
    ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
  • Model : DH-267
Model DH 267
ထယ္ဗန္းအေရအတြက္ 7
ထယ္ဗန္းအရြယ္အစား(လက္မ) 26
ထယ္ဗန္းအကြာအေ၀း(လက္မ) 10.25″
ထယ္လင္ဗန္းအထူ 6mm
ထြန္ယက္နိုင္မွဳအကြာအေ၀း 65″
ေျမစူးအား 6″
အေလးခ်ိန္(kg) 570
အလ်ား×အနံ×အျမင့္ 80″×43″×42″
အၾကံျပဳလိုေသာ ထြန္စက္ 95Hp
×