• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ထယ္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ထယ္
    ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
  • Model : ODHU-2216
Model ODHU-2216
ထယ္ဗန္းအေရအတြက္ ၀ိုင္း(8)စၾကၤာ(8)
ထယ္ဗန္းအရြယ္အစား(လက္မ) 22
ထယ္ဗန္းအကြာအေ၀း(လက္မ) 8″
ထယ္လင္ဗန္းအထူ 4mm
ထြန္ယက္နိုင္မွဳအကြာအေ၀း 60″
ေျမစူးအား 5″
အေလးခ်ိန္(kg) 350
အလ်ား×အနံ×အျမင့္ 75″×60″×50″
အၾကံျပဳလိုေသာ ထြန္စက္ 55Hp/70Hp
×