• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ဂ်င္းေဒါင္းဓါတ္ဆီမီးစက္-၈၀၀ ကီလိုဝပ္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
  • Model : JD-1000
×